Technologie Intel TXT je soubor bezpečnostních funkcionalit, které zajišťují validaci HW a SW prostředí a jeho komponent – od firmwarů HW platformy, přes konfiguraci BIOS, bootloaderu operačních systémů, jádra operačního systému včetně jeho knihoven.

Je tak možné účinně chránit prostředí před útoky na firmware serverů a jeho komponent (např. změna v kódu BIOS a jeho konfiguraci), dále útoky na úroveň operačních systémů včetně hypervisoru (např. změnou konfigurací prostředí a částí systémových knihoven) a také před útoky vedoucí k neoprávněné instalaci částí SW, který může např. odposlouchávat přenášená data přes síťová rozhraní nebo data zpracovávána v operační paměti serveru (Root kits).

Technologie Intel TXT využívá HW komponentu Intel Trusted Platform Module (TPM), která obsahuje velmi silné bezpečnostní mechanismy, pro generování a ukládání digitálních otisků jednotlivých komponent systému (hash). Tyto otisky je následně možné využívat k ověřování důvěryhodnosti celého systému a rozhodování, zda je způsobilý pro provoz systémů a aplikací zákazníka.

https://www.youtube.com/watch?v=1rhdBkiCQcA&feature=youtu.be

 
Contact form

Verification code
Verification code
Verification code

Contact us

Callback

Verification code
Verification code
Verification code

Business hours are from Monday to Friday from 9 AM to 5 PM

Find out the operational costs of your data center. Continue to calculator

By clicking the “Accept” button or using our site you give us permission to use cookies and to use your web usage data and provide them to third parties such as advertising and social networks for targeted ads on other sites. You can disable cookies in settings.